Monday, May 4, 2009YB Dato' ketika melawat beberapa orang pesakit kronik yang ada di kawasan. YB Dato' amat perihatin akan masalah yang dihadapi oleh segenap lapisan masyarakat dan memberikan bantuan yang sepatutnya.

No comments: