Thursday, March 28, 2013

MERAIKAN GOLONGAN MINORITI..MIC...

Walaupun golongan ini merupakan satu entiti minoriti dalam masyarakat namun kebajikan dan keperluan mereka tidak dipinggirkan.Mereka jua sebahagian komuniti yang perlu perhatian dan pembelaan.Satu majlis ramah mesra dan penyampaian sumbangan telah diadakan yang melibatkan hampir keseluruhan masyarakat India di DUN Bukit Ibam.Mereka yang hadir ternyata begitu gembira dengan inisiatif yang diatur ini kerana ini merupakan medan terbaik bagi mereka untuk menyuarakan permasalahan kepada pemimpin secara terus dan telus.Bantuan dan sumbangan yang disampaikan diharap dapat memberikan keselesaan kepada mereka.Ternyata sokongan mereka terhadap kerajaan semasa ini berada pada tahap yang tinggi.

Tuesday, March 19, 2013

MEMPERTINGKAT KUANTITI DAN KUALITI HASIL..

Pelbagai program yang dilaksana kerajaan untuk mempertingkat kualiti kehidupan rakyat adalah secara berterusan.Penghasilan hasil kebun yang maksima semestinya melalui sistem penjagaan yang betul.Justeru,Program Amalan Membaja dengan kerjasama pihak berkuasa RISDA adalah merupakan salah satu daripada usaha mempertingkat pendapatan rakyat.Pekebun kecil terutama masyarakat orang asli diBukit Serok amat bertuah kerana terpilih menyertai program ini.Tunjukajar sistem pembajaan yang baik telah diberikan sempena kempen ini selain bantuan subsidi baja kepada mereka yang mendaftar dibawah pengawasan pihak berkuasa RISDA.Rata-rata pekebun yang ditemui menzahirkan ucapan terimakasih kepada pihak kerajaan yang sentiasa peka dan prihatin dalam usaha mensejahterakan rakyat terutama pekebun kecil dikawasan penempatan orang asli seperti diBukit Serok ini.Terimakasih kerajaan..Kami mesti PILIH...