Saturday, November 24, 2012

KESELAMATAN PEKERJA DIUTAMA...KELUARGA SEJAHTERA...


Aspek keselamatan adalah merupakan satu perkara yang amat penting dalam usaha melahir keluarga dan masyarakat sejahtera.Bersesuaian dengan perkara tersebut maka Kementerian Sumber Manusia telah menganjurkan Program Kempen Keselamatan Pekerjaan bagi sektor perladangan yang membabitkan 21 buah kilang dan 122 buah ladang yang terletak di Daerah Rompin.Pengisian program termasuklah ceramah keselamatan,bengkeldan demonterasi serta pameran agensi kerajaan.Apa yang menarik adalah selama ini aspek keselamatan mungkin tidak diambil berat oleh masyarakat terutama yang membabitkan keselamatan pekerjaan.Semoga dengan adanya kempen keselamatan sebegini akan dapat mengurangkan kemalangan,kecelakaan semasa para pekerja menjalankan tugasan mereka.Bagi pihak ADUN Bukit Ibam,ingin merakamkan penghargaan dan terimakasih kerana telah memilih DUN Bukit Ibam untuk program yang sangat bermanfaat ini.Teruskan....

No comments: